Reklama telewizyjna musi łączyć w sobie trzy bardzo ważne elementy: obraz, słowa oraz dźwięki. Tylko ich umiejętne połączenie pozwala na osiągniecie pozytywnych rezultatów.
W sztuce tworzenia reklamy telewizyjnej bardzo ważne miejsce zajmuje obraz. To on zajmuje dominującą pozycję, choć nie jest jedynym środkiem wyrazu artystycznego, z którego korzysta telewizja. Obraz w reklamie telewizyjnej ma swą ściśle określoną rolę. To on odpowiada za emocje wywoływane u widzów. Kilka scen prezentowanych w reklamie telewizyjnych musi zostać zmontowanych w odpowiedni sposób, przy czym żadna ze scen nie powinna długością swą przekraczać magicznej granicy 6 sekund. Skąd takie ograniczenie czasowe? Jak wykazują liczne badania, po tym właśnie czasie uwaga widzów słabnie. Dobra reklama telewizyjna jest zmontowana w taki sposób, że poszczególne sceny ukazują się w równym tempie. Równe tempo w bardzo dużym stopniu wpływa na percepcję widzów.
spot fs700 4K  7q+Słowa, tak ważne w reklamie radiowej oraz prasowej, w przypadku telewizji odgrywają rolę drugoplanową. Choć reklama telewizyjna ma być przede wszystkim oglądana, jej tekstu nie można zlekceważyć. Krótka forma reklamy prezentowanej w telewizji sprawia, że najważniejsze informacje na temat reklamowanego produktu lub usługi trzeba zmieścić w 50 słowach. Ważna zasada, która obowiązuje w telewizji wiąże się z tempem reklamy, ilością scen oraz ilością słów. Im więcej obrazów pokazuje się widzom, tym mniej tekstu powinna zawierać reklama. I odwrotnie – im więcej słów, tym mniej obrazów. Długość tekstu reklamowego powinna być również dopasowana do tempa reklamy. W przypadku, gdy sceny zmieniają się w szybkim tempie, tekst powinien być możliwie jak najkrótszy.
Telewizja pozwala wzbogacić reklamę również efekty dźwiękowe, będące bardzo ważnym elementem reklamy telewizyjnej. Dzięki muzyce autor reklamy może stworzyć odpowiednią atmosferę. Często muzyka wykorzystana w reklamie na długo zapada w pamięci odbiorców i staje się najbardziej charakterystyczną wizytówką reklamowanego przedmiotu.