Reklama telewizyjna rządzi się swymi własnymi prawami, zaś jako forma promocji poszczególnych usług i produktów wykazuje się dużą dynamiką. Zmiany w formie prezentowania reklam oraz nowe trendy można tu zaobserwować dość często. Jakie trendy cieszą się szczególną popularnością we współczesnej reklamie telewizyjnej?
Trendy filmów reklamowychJednym z trendów są reklamy – seriale. To cykle reklam, które opowiadają krótkie historie. Pomiędzy poszczególnymi cyklami istnieje ścisły związek. Skuteczność takiej reklamy polega na tym, że widzowie są wciągani w akcję, zaś niedokończona fabuła poprzedniej reklamy zachęca ich do zapoznania się z kolejną.
Spotkać można również bardzo często zjawisko polegające na „dzieleniu” reklamy telewizyjnej. Reklama taka składa się z dwóch krótkich części, pomiędzy którymi w jednym bloku reklamowym pojawiają się inne reklamówki, stanowiące dla niej przerywnik. Jak działa na widza taka reklama? Skuteczność takiej reklamy polega na tym, iż pierwsza jej część przyciąga uwagę widza, jednak nie daje konkretnego zakończenia. Po innej reklamie następuje jej ciąg dalszy, w którym owo zakończenie się pojawia. Brak tradycyjnej formy sprawia, że widzowie na taką właśnie reklamę zwracają większą uwagę. Taka reklama w dość dużym stopniu wpływa również na lepsze zapamiętanie przez widzów zarówno samej reklamy, jak i prezentowanego w niej produktu.